O Projekcie

PPHU POLSKI MNISZEK MONIKA BROCHOCKA realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego suplementu diety bazującego na naturalnych wyciągach roślinnych przeznaczonego do wzbogacania kawy z korzenia mniszka lekarskiego” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego suplementu diety bazującego na naturalnych, ekologicznych ekstraktach pochodzenia roślinnego. Planowany do opracowania suplement diety będzie wykorzystany do wzbogacenia i nadania korzystnych właściwości prozdrowotnych kawie wytwarzanej z korzenia mniszka lekarskiego. Opracowany produkt będzie wykazywał szczególnie korzystne działanie w kierunku zapobiegania, oraz wspomagania leczenia chorób cywilizacyjnych.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie opracowanie innowacyjnego suplementu diety bazującego na naturalnych, ekologicznych ekstraktach pochodzenia roślinnego. W wyniku realizacji projektu nastąpi dywersyfikacja działalności firmy i rozszerzenie asortymentu o nowe produkty, które pod względem unikatowego składu i ich zastosowania, będą nowe co najmniej na rynku polskim. Realizacja projektu umożliwi firmie zaspokojenie potrzeb i oczekiwań rynku.

Wartość projektu: 368 385.00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 254 575.00 PLN