Firma Przedsiębiorstwo Handlowe MB Monika Brochocka realizuje projekt „Opracowanie projektu wzorniczego w celu wdrożenia nowego produktu dla PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MB MONIKA BROCHOCKA” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Tytuł projektu:

Opracowanie projektu wzorniczego w celu wdrożenia nowego produktu dla PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MB MONIKA BROCHOCKA

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych, dzięki któremu zostaną wdrożone do produkcji znacząco ulepszone produkty pod postacią:

– Detoksyfikująca Kawa Mniszkowa

Rezultatem projektu będzie wskazana powyżej kawa. Opracowane założenia produktowe zostaną wdrożone do produkcji i oferowane przez Wnioskodawcę. Celem projektu jest upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów dzięki wdrożeniu autorskich wzorów i współpracy z projektantami. Ponadto, celem jest rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie znacząco ulepszony produkt.

Wartość projektu: 1 125 450,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 646 680,00 zł